Whatsapp E-Posta

JCB ENERGY HAQQINDA

ANA SƏHİFƏ / JCB ENERGY HAQQINDA
JCB Energy About Us Image

JCB ENERGY GENERATOR HƏR ZAMAN ÇOX ÇEŞİDLİ GENERATOR DƏSTLƏRİNİN İSTEHSALINDA ÖZ TƏCRÜBƏSİNƏ ƏSASƏN DÜNYA MİQYASINDA ADINDAN BƏHS OLUNMASI ÜÇÜN HƏR NÖV BAZARDA ƏHƏMİYYƏTLİ İŞLER GÖRMƏK ÜÇÜN YOLUNDA ÖZÜNÜ HƏSR ETMİŞ BİR GENERATOR FİRMASIDIR. GENERATOR SAHƏSİNDƏ HƏR NÖV GÜC EHTİYACLARINA UYĞUN HƏLLİ YOLLARI AXTARMAQDADIR; UZUN ZAMANLAR ELEKTRİKDƏN ÇOX UZAQ QALMIŞ HƏR BİR NÖQTƏYƏ JCB ENERJİNİN GÜCÜNÜ ÇATDIRMAĞI QARŞISINA MƏQSƏD QOYMUŞDUR.

BÜTÜN MƏHSULLAR ƏN YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ PERFORMANSLA DİZAYN EDİLMƏSİ SONRASINDA ETİBARLI BİR ŞƏKİLDƏ ALICIYA ÇATDIRILMASI, ÇALIŞMALARININ HƏR ZAMAN GÜCLÜ TƏCRÜBƏLƏRƏ DAYANAN, İNTEQRASİYA OLMUŞ İSTEHSAL DÖVRÜNƏ SAHİB BİR FİRMADIR. ALICIYLA PROFESSIONAL ÜNSİYYƏTİ TƏMİN EDİR VƏ ALICI MEMNUNİYYƏTİNİ HƏMİŞƏ ÖN PLANDA SAXLAYIR.

BİZİM SƏLAHƏTLƏRİMİZ

Müştəri Məmnuniyyəti

Satış Sonrası Xidmətlər

Sürətli Ünsiyyət

Keyfiyyətli Məhsul
JCB Energy Progress Image

Our Colleagues


JCB Energy Domestic Sales Consultant

Nurşah Demirci


SATIŞ TƏCRÜBƏSİ OLAN VƏ BİR ÇOX SERTİFİKATLARI OLAN YERLİ SATIŞ NÜMAYƏNDƏSİDİR.
JCB Energy International Sales Consultant

Zeynep Melek


O, XARİCDƏ ÇOXLU TƏLİMLƏR KEÇMİŞ, MÜŞTƏRİLƏRİN TƏLƏBLƏRİNİ ÇOX YAXŞI ANLAYAN, MƏNİMSƏYƏN BEYNƏLXALQ SATIŞ NÜMAYƏNDƏSİDİR.