Whatsapp E-Posta
ANA SƏHİFƏ / BLOG / GENERATOR NECƏ İŞLƏYİR?

GENERATOR NECƏ İŞLƏYİR?

GENERATORLARIN ƏSAS İŞ PRİNSİPİ MEXANİK ENERJİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNƏ ÇEVİRMƏKDİR. YANMA MÜHƏRRİKİ, BUHAR MÜHƏRRİKİ KİMİ MÜXTƏLİF MÜHƏRRİK SİSTEMLERİ BU DÖNÜŞÜMÜ TƏMİN EDƏ BİLƏR. BU İŞ PRİNSİPİ İLƏ GENERATORLAR EHTİYAT ENERJİ MƏNBƏSİ KİMİ İSTİFADƏ EDİLƏ BİLƏR.


ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİNİN KƏSİLDİYİ DURUMLARDA GENERATORLAR HƏR HANSI BİR ELEKTRİKLİ CİHAZI ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN AVTOMATİK KÖÇÜRÜCÜ VASİTƏSİ İLE DÖVRƏYƏ GİRİR. ELEKTRİK KƏSİLDİYİNİ SANİYƏLƏR İÇİNDƏ HİSS EDƏN GENERATORLAR HƏMİN SANİYƏLƏR İÇİNDƏ DƏ DÖVRƏYƏ GİRƏ BİLİR. BU DA ELEKTRİK ENERJİSİNDƏN DAVAMLI İSTİFADE DEMƏKTİR.